Serik Akdeniz Psiskoteknik Kursu

Psikoteknik Belgesi Nedir?

Psikoteknik Nedir?

Psikoteknik, sürücülerin dikkat dağınıklığı, algı, hafıza ve muhakeme yeteneklerini kontrol etmek amacıyla yapılan bir değerlendirme işlemidir. Bu değerlendirme, motor beceriler, tepki hızı, vücut koordinasyonu ve psiko-motor becerileri kapsar. Sürücü koltuğuna oturan herkes için önemli olan bu teknik, sürücülerin trafik güvenliği açısından değerlendirilmesini sağlar.

Ticari Araç Kullanıcıları İçin Önemi

Psikoteknik belgesi, özellikle ticari araç kullanıcıları için büyük önem taşır. Bu belge, sürücülerin risk alma eğilimleri, saldırganlık düzeyleri, öz kontrol ve ani durumlarda davranış yöntemlerini değerlendiren bir sertifikadır. Ticari sürücülerin davranışları, kişilik özellikleri ve motor becerileri test edilerek, standart bir sürücü olma potansiyelleri ölçülür.

Trafik Güvenliği Açısından Önemi

Trafikteki diğer araç kullanıcıları ve yayaların güvenliği için psikoteknik belgesi büyük bir öneme sahiptir. Özellikle ticari araç kullanıcılarının uzun seyahatler sonucunda psikolojik durumlarını kontrol altında tutmak amacıyla bu değerlendirme sistemi kullanılır. Bu sayede, sürücülerin güvenli ve sorumlu bir şekilde araç kullanmaları sağlanır.

Yasal Zorunluluklar

4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 34. maddesinin e bendine göre, şoförlük mesleği açısından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları yasal olarak zorunludur. Bu rapor, sürücülerin sağlık durumlarını ve psiko-teknik yeterliliklerini düzenli olarak kontrol etmek amacıyla gereklidir.

Özet

Psikoteknik belgesi, sürücülerin dikkat, algı, hafıza, muhakeme, motor beceriler ve psiko-motor yeteneklerini değerlendiren önemli bir belgedir. Ticari araç kullanıcıları için zorunlu olan bu belge, trafikte güvenliği artırmak ve sürücülerin psikolojik durumlarını kontrol altında tutmak amacıyla kullanılmaktadır. Yasal düzenlemeler gereği, bu belgenin beş yılda bir yenilenmesi zorunludur.

PSİKOTEKNİK KİMLERE ZORUNLU?

Ticari araç sürücülerinin en sık sorduğu soruların başında psikoteknik nedir ve psikoteknik kimlere zorunlu soruları gelmektedir. Psikoteknik belgesinin zorunlu olduğu kişiler sırasıyla;

  • Taksi sürücüleri,
  • Kamyon ve Tır Sürücüleri,
  • Öğrenci Servisi Çeken Sürücüler,
  • Otobüs Kaptanları,
  • Personel Taşımacılığı Yapan Şoförler,
  • Minibüs, dolmuş gibi toplu taşıma yapan sürücüler,
  • Ve her türlü ticari taşıma yapan sürücüler için psikoteknik zorunludur.

+90535 109 89 00